Support från..

Behöver du support in någon form är det finns två kontaktvägar:


Är det inte brådskande sänd e-post med din fråga/supportbehov till info@spoxmed.se


Är det brådskande ring 0708-620 350


Kommer du till telefonsvarare, beror det troligen på att jag är på operation.


Prata in så ringer jag tillbaks snarast möjligt.

© 2014 SPOX medtech